1505 zajednickim snagamaУ суботу и недељу, 15. и 16. маја 2021. године, у Центру за стручно усавршавање у образовању Лесковац одржан је дводневни бесплатни семинар "Заједничким снагама до школе као демократске заједнице“.

Овај програм стручног усавршавања налази се под каталошким бројем 107 у области - васпитни рад у Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2020/2021. годину Завода за унапређивање образовања и васпитања и носи 16 бодова стручног усавршавања. Семинар је похађало 27 просветних радника.

1505 zajednickim snagama1

 

 Аутори и реализатори овог програма стручно усавршавања су : Ервина Здравковић, ХТШ „Божидар Ђорђевић - Кукар” Лесковац; Ана Здравковић, Удружење за унапређење квалитета живота Синергија.

 

 

Циљеви овог семинара су: Овладавање начинима успостављања правила у школи која ће допринети демократичности школске средине; Стицање знања о димензијама, значају, методама и кључним питањима образовања за демократију и људска права; Оснаживање за критичко разумевање, приоритетизацију и интеграцију компетенција за демократску културу у свој рад и примену свеобухватног школског приступа развоју школе као демократске заједнице; Развијање свести учесника о значају њиховог учешћа у планирању и остваривању демократског управљања школом; Упознавање са управљачким стратегијама које се могу користити у решавању школских проблема; Израда акционих планова за стварање/унапређивање демократске школе.