2905 kreativna pripremaУ суботу, 29. маја 2021. године, у организацији Центра за стручно усавршавање у образовању реализован је још један бесплатан семинар "Креативна припрема тексуалних задатака".
 
Овај једнодневни програм стручног усавршавања носи 8 бодова и налази се у Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручног сарадника за шк. 2018/2019, 2019/2020. и 2020/2021. годину под каталошким бројем 378. На семинару је бесплатно учествовало 14 просветних радника Града Лесковца.
 
Реализатори семинара били су: Маја Момировић, професор разредне наставе, ОШ „Бранко Радичевић„ Брестовац; Лела Петровић, професор разредне наставе, ОШ „Ђура Јакшић„ Турековац; Бојан Богдановић, дипл.математичар за информатику и рачун., ОШ „Бранко Радичевић„ Брестовац; Миодраг Јањић, професор ТО, дипл.инжењер електротехнике, ОШ „Бранко Радичевић„ Брестовац.
 
 
 
Идеја аутора семинара била је да просветним радницима кроз стручно усавршавање пружи:
 
- обучавање наставника разредне наставе за припремање текстуалних задатака на основу различитих типова учења;
- упознавање наставника са израдом текстуалних задатака у облику математичких бајки, басни, стрипова, илустрација, интервјуа, дискусије;
- унапређивање знања и вештина наставника за примену математичких игара због боље мотивације ученика;
- размену искустава и позитивних примера из праксе; доступност идеја и конкретних примера свим наставницима преко математичког блога.