2905 mladi lideriУ суботу, 29. маја 2021. године, у просторијама Центра за стручно усавршавање у образовању одржана је радионица "Вештине комуникације".
 
Прву радионицу Школе лидерства у кампу природе у оквиру Школе за развој пословних вештина водилa је Ивана Мицић, мастер управљања пословањем; ментор и тренер пословних вештина. 
 
Радионица је део програма развоја пословних вештина и знања који има за циљ да младе научни да не треба тежити савршенству, него мајсторству у раду, поннашању и резултатима!
 
Учесници радионице имали су прилике да савладају вештине које им могу помоћи да речима мењају свет око себе, али и начин којим могу остваривати моћ и вршити утицај.