Центар за стручно усавршавање у образовању 02. априла 2022. године организовао је једнодневни семинар за учитеље, наставнике и стручне сараднике запослене у основним школама града Лесковца. Семинар „Како покренути позитивне промене код ученика“ акредитован је од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања на 8 бодова стручног усавршавања под каталошким бројем 468 у важећем Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника. 

 

Аутори и реализатори семинара су: Вијолета Мартаћ, Тања Варјачић и Јованка Игњатовић, професори у  ОШ „21. октобар“ Крагујевац.

  Обрађене су следеће теме:

  • Значај, процес и нужност промена код ученика;
  • Индивидуалне карактеристике деце и формирање радних навика;
  • Активности којима подстичемо позитивне промене код ученика;
  • Принципи и методе у решавању педагошких ситуација.