Центар за стручно усавршавање у образовању у сарадњи са Klett друштвом за развој образовања, 9. априла 2022. године организовао је једнодневни семинар за учитеље, наставнике и стручне сараднике запослене у основним и средњим школама града Лесковца. Семинар „Развијање социјалних вештина у школи“ акредитован је од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања на 8 бодова стручног усавршавања под каталошким бројем 76 у важећем Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника. 

Реализатори семинара су: Слободанка Гашић Павишић, доктор педагошких наука, Институт за педагошка истраживања; Маша Ђуришић, мастер, докторант на ФАСПЕР-у, Београд; Марко Батур, мастер ОШ „Веселин Маслеша“ Београд; Јелена Гајић, мастер, ОШ „Веселин Маслеша“ Београд. 

На овом семинару наставници су систематизовали и проширили своја постојећа знања из области развијања социјалних компетенција код ученика; упознали савремене моделе и нове стратегије за развијање социјалних компетенција код ученика; постали мотивисани за конструктивно реаговање у ризичним ситуацијама са ученицима и овладали техникама успостављања позитивне интеракције са ученицима и начинима остваривања подстицајне социјалне климе у разреду.