Још један семинар који је за просветне раднике организован у суботу 9. априла јесте "Како да наставник постане добар говорник".

Овај програм стручног усавршавања подржан је одстране Центра за стручно усавршавање у образовању Лесковац и акредитован под каталошким бројем 462. 

Основни циљ овог семинара је оснаживање наставника за овладавање техника јавног излагања у групи са децом и одраслима уз развијање иновативних приступа рада у настави.

Кроз практичне вежбе учесници су имали прилику да прођу кроз све елементе јавног наступа, опробају се у јавном излагању као и да ураде самоевалуацију и евалуацију истих.