У претходне две недеље у Центру за стручно усавршавање у образовању реализоване су две петодневне обуке за инструкторе који ће учествовати у спровођењу пописа становништва, домаћинства и станова за 2022. годину.
У периоду од 25. до 29. јула обуци су присуствовали учесници из општина Медвеђа, Лебане, Бојник, Власотнице, Црна Трава и Босилеград.
Инструктори који ће попис спроводити на територији града Лесковца обуку су похађали у периоду од 1. до 5. августа.
Реализатори обуке били су запослени у Републичком заводу за статистику - град Лесковац.