У суботу, 17. септембра 2022. године, у просторијама Центра за стручно усавршавање у образовању реализован је програм "Комбинована настава енглеског језика - предуслови за успешну примену модела ".
Овај програм стручног усавршавања подржан је од стране Центра за стручно усавршавање у образовању Лесковац и акредитован под каталошким бројем 956. 
Основни циљ овог семинара јесте оспособљавање наставника за систематску и планску примену дигиталне
технологије у настави енглеског језика по комбинованом моделу.
Реализатори семинара су: Анита Јанковић, мастер филолог, Филозофски факултет, Универзитет у Приштини; Александар Стевановић, мастер психолог, Висока школа социјалног рада, Београд.