seminar 1Овог викенда, 24. и 25. априла 2021. године, у Центру за стручно усавршавање у образовању Лесковац одржан је дводневни бесплатни семинар "Заједничким снагама до школе као демократске заједнице“ чији су учесници били просветни радници школа града Лесковца.

 

Овај програм стручног усавршавања налази се под каталошким бројем 107 у области - васпитни рад у Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2020/2021. годину Завода за унапређивање образовања и васпитања и носи 16 бодова стручног усавршавања. Семинар је похађало 14 просветних радника уз придржавање свих прописаних мера заштите током пандемије вируса COVID 19.

 

 

Циљеви овог семинара су: Овладавање начинима успостављања правила у школи која ће допринети демократичности школске средине; Стицање знања о димензијама, значају, методама и кључним питањима образовања за демократију и људска права; Оснаживање за критичко разумевање, приоритетизацију и интеграцију компетенција за демократску културу у свој рад и примену свеобухватног школског приступа развоју школе као демократске заједнице; Развијање свести учесника о значају њиховог учешћа у планирању и остваривању демократског управљања школом; Упознавање са управљачким стратегијама које се могу користити у решавању школских проблема; Израда акционих планова за стварање/унапређивање демократске школе.

 

Аутори и реализатори овог програма стручно усавршавања су : Ервина Здравковић, ХТШ „Божидар Ђорђевић - Кукар” Лесковац; Ана Здравковић, Удружење за унапређење квалитета живота Синергија.