Први сусрет са лабораторијама Технолошког факултета за ученике који учествују у програму за талентоване и надарене ученике, организован је у среду 5. априла.
Ментори, Александар Лазаревић и Биљана Ђорђевић, асистенти са овог Факултета представили су ученицима основни лабораторијски прибор.
Они су се опробали у неким основним операцијама, као што су: мерење запремине мензурама, пипетама и пропипетама и рад на аналитичкој ваги.
На наредном сусрету ученици ће имати прилику да изведу одређене вежбе у лабораторијама.