Центар за стручно усавршавање у образовању 24. новембра 2019. године реализовао је једнодневни семинар за наставнике основних и средњих школа града Лесковца. Семинар „Савремене методе у настави српског језика и књижевности 2“ акредитован је од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања на 8 бодова стручног усавршавања под каталошким бројем 849 у Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за шк. 2018/2019, 2019/2020. и 2020/2021. годину. 

Аутори и реализатори семинара су:  Владимир Б. Перић, доктор филолошких наука, Музичка школа "Др Милоје Милојевић" Крагујевац; Владимир Средојевић, професор српског језика и књижевности, Центар за образовање Крагујевац; Раде Паповић, професор српског језика и књижевности, ОШ "Наталија Нана Недељковић", Крагујевац.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Центар за стручно усавршавање у образовању у сарадњи са Удружењем „ИКТ Центар Србије“ 24. новембра 2019. године реализовао је једнодневни семинар за учитеље и наставнике основних и  средњих школа града Лесковца. Семинар „Коришћење рачунара за припрему ефективније наставе“ акредитован је од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања на 8 бодова стручног усавршавања под каталошким бројем 318 у Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за шк. 2018/2019, 2019/2020. и 2020/2021. годину.

Аутори и реализатори семинара су:  Ивана Новаковић, мастер, ОШ „Стојан Новаковић„ Шабац; Душан Којић, мастер, Центар за стручно усавршавање Шабац и Ђорђе Шарчевић, мастер, ОШ „Жика Поповић„ Владимирци.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

У организацији Удружења наставника енглеског језика "ЕЛТА" у суботу 23. новембра одржан је семинар за наставнике енглеског језика под називом "Creative methodology for maximising student engagement in EFL classroom".

Специфични циљеви програмa су: 1) указивање на потребе прилагођавања методолошког приступа и наставног материјала потребама савременог друштва; 2) развијање компетенција наставника за креативну употребу наставног материјала који развија вештине разумевања усменог и писаног језика ученика; 3) развијање компетенција наставника за креативну употребу наставног материјала који развија вештине усменог и писменог изражавања ученика; 4) развијање компетенција наставника за осмишљавање активности које подстичу активно усвајање вокабулара и граматике енглеског језика код ученика; 5) развијање компетенција наставника да прилагођавају наставни материјал како би повећали мотивацију ученика и активно коришћење енглеског језика код ученика.

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

У огранизацији Центра за стручно усавршавање у образовању у суботу 23. новембра одржан је семинар за запослене у Основној школи "Бранко Радичевић" у Брестовцу. 

Семинар "Да у школи другарство не боли - програм превенције вршњачког насиља" реализовале су Сања Живковић, Лидија Крстић Стојичић и Анка Ивановић. 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

У организацији Музичке школе "Станислав Бинички" у недељу 17. новембра за запослене у овој установи реализован је семинар "Фактори који доприносе развоју даровитости и постизању високих резултата код ученика у музичкој школи".

Циљеви овог семинара су: Унапређивање компетенције наставника у раду са ученицима у музичкој школи; Опособљавање у пружању подршке ученицима у циљу постизања изузетних резултата; Конструктивни и функционални приступ такмичењима, и другим јавним активностима.

Овај програм стручног усавршавања реализовали су: Нина Николив, Музичка школа "Исидор Бајић" и Александар Ђурић, ОМШ "Јосип Славенски" Нови Сад.

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

У организацији Центра за стручно усавршавање у образовању у суботу и недељу 28. и 29. септембра одржана су два семинара за запослене у образовно-васпитним установама са територије града Лесковца.

Једнодневни семинар "Учимо брзо и лако, јер знамо како" који је одржан у суботу реализовале су учитељице ОШ "Драган Лукић" из Београда и чланови МЕНСЕ Србије Тања Олеар Гојић и Мирјана Тишма.

Други семинар који је одржан овог викенда био је „Учим, да учим” – програм за примену материјала, сензомоторних игара и апликација у раду са децом са аутистичним спектром и другим сметњама". Овај прграм стручног усавршавања одржали су дефектолози ОШ "Антон Скала" из Београда: Сандра Скенџић, дипломирани дефектолог, Снежана Бабовић Димитријевић, дипломирани дефектолог, специјалиста опште дефектологије, Марина Спарић, дипломирани дефектолог,  Данијела Ђукић, дипл. дефектолог.

Овим семинарима присуствовало је 60 просветних радника.

 

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s