У Центру за стручно усавршавање је у среду 10.јуна одржан састанак школских библиотекара. Дневни ред састанка био је следећи:

Усвајање записника са претходног састанка.

Дан школе – угледне активности школских библиотекара

УДЛ - 5. Међународна смотра сценског учитељског стваралаштва

Нови Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност образовања и васпитања