У суботу, 22. октобра 2022. године, у CSU Leskovac реализован је још један програм сталног стручног усавршавања на тему "Подстицање развоја вештина и компетенција неопходних за улазак у дигитални свет рада у 21.веку".
Овај програм стручног усавршавања подржан је од стране Центра за стручно усавршавање у образовању Лесковац и акредитован под каталошким бројем 674.
Основни циљ семинара јесте унапређивање компетенција запослених у образовању за овладавање знањима и вештинама којима се подстиче развој предузимљивости и оријентације ка предузетништву неопходних за улазак деце у дигитални свет рада у 21.веку.
Реализатори семинара су: Сузана Станковић-Илић, Дипломирани психолог, ОШ "Васа Пелагић" и Ивана Мицић, Мастер менаџер, Школа за развој пословних вештина.
У суботу и недељу, 22. и 23. октобра 2022. године, у CSU Leskovac организоване су једнодневне обуке намењене наставницима у основним и средњим школама града Лесковца на тему „Како израдити едукативне материјале прилагођене деци/ученицима која наставу похађају по ИОП-у 1 и ИОП-у 2“.
Овај програм стручног усавршавања налази се под каталошким бројем 251 у Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2022/2023, 2023/2024. и 2024/2025. годину. За овај програм Центар има акредитацију од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања на 8 бодова стручног усавршавања.
Семинар су реализовали: Миодраг Николић, дипломирани дефектолог, ШОСО ,,11.октобар“ Лесковац и Ирена Стевановић Стаменковић, мастер, Дом здравља Лесковац.
У организацији Центра за стручно усавршавање у образовању у суботу и недељу 15. и 16. октобра одржан је семинар "Примена модела вишеструких интелигенција у настави".
Овај програм стручног усавршавања реализован је по први пут и то са две групе учесника.
Реализатори програма били су: Данијела Кулић, доктор филолошких наука, Филозофски факултет, Универзитет у Приштини; Драган Николић, професор историје, Медицинска школа у Лесковцу и Снежана Зечевић, доктор филолошких наука, Филозофски факултет, Универзитет у Приштини.
Циљ семинара "Примена модела вишеструких интелигенција у настави" је оспособљавање наставника да препознају, искористе и даље развијају вишеструке способности ученика кроз разноврсне технике, материјале и садржаје.
Нова акредитација програма стручног усавршавања Завода за унапређивање образовања и васпитања у CSU Leskovac сваки пут доведе нова лица и нове теме!
Ове суботе и недеље, 8. и 9. октобра 2022. године, у просторијама Центра за стручно усавршавање у образовању реализован је програм "Планинарство - Боравак у природи, утицај на развој и постигнућа ученика".
Овај програм стручног усавршавања подржан је од стране Центра за стручно усавршавање у образовању Лесковац и акредитован под каталошким бројем 314.
Основни циљ овог семинара јесте упознавање наставника и стручних сарадника са значајем планинарења – боравка у природи и његовим утицајем на физички и емоционални развој ученика, њихова постигнућа у настави и формирање навика здравих стилова живота.
Реализатори семинара су: Тања Варјачић , професор, Основна школа „21.октобар“ Крагујевац; Андреј Ивошев, , Планинарски савез Србије; Јелица Драшковић, дипломирани биолог, ОШ "Петар Тасић“ Лесковац; Андреа Вркић Штрака, професор географије, ОШ „Јован Микић“, ОШ „Иван Горан Ковачић“.
У суботу, 8. октобра 2022. године, у просторијама Центра за стручно усавршавање у образовању реализован је програм "Дигиталне дидактичке игре у раду са децом предшколског и раног школског узраста".
Овај програм стручног усавршавања подржан је од стране Центра за стручно усавршавање у образовању Лесковац и акредитован под каталошким бројем 500.
Основни циљ овог семинара јесте јачање професионалних компетенција наставника и васпитача у изради и примени веб алата, онлајн дидактичких игара, дигиталних наставних материјала у складу са принципима интерактивне наставе.
Реализатори семинара су: Марија Крстић Радојковић, мастер васпитач, ПУ „Вукица Митровић“ Лесковац; Бојана Савић, мастер учитељ, васпитач, ПУ „Вукица Митровић“ Лесковац.

У суботу 1. октобра је у Центру за струно усавршавање у образовању одржан семинар "Раст и развој деце кроз препознавање и правилно усмеравање њихових капацитета и способности".

Реализатори су биле: Драгана Васић Стевић, дипломирани психолог, Средња школа Гимназија, Шилово; Јелена Станимировић, дипломирани правник, Центар Моодрост, Ниш; Емилија Стаменковић, дипломирани доктор медицине, Центар Моодрост, Ниш.

Основни циљ ове обуке је унапређивање и надоградња постојећих знања и вештина наставника за психичко стање детета, евентуалну помоћ и усмеравање ка педагошко-психолошкој служби, као и усавршавање способности и знања о психoлошким компетенцијама наставника и ученика.