Семинар "Како израдити едукативне материјале прилагођене деци/ученицима која наставу похађају по ИОП-у 1 и ИОП-у 2" реализован је у Ратарима у ОШ "Лазар Станојевић" у суботу 24. децембра.
Овај програм стручног усавршавања налази се под каталошким бројем 251 у Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2022/2023, 2023/2024. и 2024/2025. годину.
 
Општи циљ овог програма је унапређење способности и вештина наставника за осмишљавање, креирање и израду едукативних материјала за децу која наставу похађају по ИОП-у 1 и ИОП-у 2.
Семинар су реализовали: Миодраг Николић, дипломирани дефектолог, ШОСО ,,11.октобар“ Лесковац и Ирена Стевановић Стаменковић, мастер логопед, Дом здравља Лесковац.
У организацији Учитељског друштва Лесковац одржан је семинар "Дигиталне дидактичке игре у раду са децом предшколског и раног школског узраста" за чланове овог удружења.
Овај програм стручног усавршавања реализовале су: Марија Крстић Радојковић, мастер васпитач и Бојана Савић, мастер учитељ, васпитач у суботу 10. децембра.
Циклус обука од јавног интереса под називом "Креативно предузетништво" завршен је реализацијом у суботу 10. децембра. Обуке су реализовале Ивана Мицић и Сузана Станковић Илић.
За овај пројекат Центар за стручно усавршавање у образовању добио је посебно решење Министарства просвете.
Велико интересовање код учесника од почетка реализације изазвао је програм стручног усавршавања "Како израдити едукативне материјале прилагођене деци/ученицима који похађају наставу по ИОП-у 1 и ИОП-у 2".
Овог пута семинару су присуствовали запослени у ШОСО "11. октобар" из Лесковца, а одржан је у суботу 8. децембра.
 
Реализатори семинара били су Миодраг Николић, дипломирани дефектолог и Ирена Стевановић Стаменковић, мастер логопед.
У суботу 10. децембра у Центру за стручно усавршавање у образовању одржан је семинар "Учимо заједно - веронаука у школи и животу".
Прва реализација новог програма стручног усавршавања била је јако успешна по коментарима и запажањима учесника.
Реализатори семинара били су: Милан Живковић, дипломирани мастер теолог, ОШ „Вожд Карађорђе“ Лесковац; Мирјана Алексић, дипломирани теолог, ОШ „Васа Пелагић“ Лесковац и Весна Филиповић Петровић, магистар дидактичко-методичких наука, ОШ “Васа Пелагић“ Лесковац.
Још један семинар који је акредитовао Центар за стручно усавршавање у образовању са новим сарадницима, реализован је у суботу 3. децембра 2022. године.
"Развијање медијске писмености и критичког мишљења у настави језика" је програм стручног усавршавања са циљем оснаживања наставника да планирају и организују наставни процес који доприноси развијању медијске писмености и критичког мишљења ученика.
Реализатори овог семинара биле су: Катарина Ристановић Ацовић и Марија Вељић, док су учесници били наставници страних и српског језика.