ФОРМУЛАРИ ЦЕНТРА

Ценовник ЦСУ Лесковац

Захтев за издавање просторија

 

 

СТАТУТ ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У ОБРАЗОВАЊУ

 

 

ПРАВИЛНИЦИ ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО УСАВРАШАВАЊЕ У ОБРАЗОВАЊУ

 

Правилник о раду Центра за стручно усавршавање 

 

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Центра за стручно усавршавање у образовању 

 

Правилник о унутрашњем узбуњивању 

 

 

Правилник о заштити података о личности 

 

 Правилник о ближем уређивању планирања и спровођења поступака јавних набавки и набавки на које се закон не примењује

 Правилник о организацији буџетског рачуноводства и рачуноводственим политикама 

 

  Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивању књиговодственог стања са стварним стањем

Пословник о раду Надзорног одбора Центра за стручно усавршавање у образовању

 Пословник о раду Управног одбора Центра за стручно усавршавање у образовању

ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА

 

План интегритета Центра за стручно усавршавање у образовању (Прва фаза)

 

Извештај о спровођењу плана интегритета (Друга фаза)

 

Одлука о усвајању извештаја о спровођењу плана интегритета (Друга фаза)

 

Кодекс пословног понашања и пословне етике Центра за стручно усавршавање у образовању Лесковац

 

 

ИЗВЕШТАЈИ И ПРОГРАМИ РАДА ЦЕНТРА

 

Програм рада Центра за стручно усавршавање у образовању са финансијским планом за 2024. годину.

 

Програм рада Центра за стручно усавршавање у образовању са финансијским планом за 2023. годину.

 

Програм рада Центра за стручно усавршавање у образовању са финансијским планом за 2022. годину.

 

Извештај о раду са финансијским извештајем Центра за стручно усавршавање у образовању за 2023. годину.

  

Извештај о раду са финансијским извештајем Центра за стручно усавршавање у образовању за 2022. годину.

 

Извештај о раду са финансијским извештајем Центра за стручно усавршавање у образовању за 2021. годину.

 

 

 

 

ПОПИС

 

Попис основних средстава Центра за стручно усавршавање у образовању на дан 31.12.2018.