У Центру за стручно усавршавање је у среду 9.септембра одржан састанак Учитељског друштва Лесковац.