У понедељак 21.децембра је у Центру за стручно усавршавање презентовани су резлутати истраживања "Информисање родитеља, начини избора школе и праксе пружања додатне подршке ученицима на подручју Лесковца". Ово истраживање реализовало је Учитељско друштво Лесковац са својим сарадницима. Резултати истраживања представљени су у издању Центра за образовне политике "Наставници - рефлексивни истраживачи инклузивне образовне политике".