У уторак, 23. маја 2023. године, у просторијама CSU Leskovac одржан је квиз знања пилот пројекта "Играмо се и учимо, са Теслом се дружимо". Квиз знања водио је Дејан Цакић, самостални саветник, спољни сарадник Министарства просвете у присуству начелнице Школске управе Марине Илић.
Овај пилот пројекат усмерен је на развијање међупредметних компетенција ученика и примену међупредметног, интегрисаног, тематског приступа настави и учењу, нарочито у првом циклусу основног образовања и васпитања.
Пилот пројекат намењен је ученицима четвртог разреда и реализоваће се у осамдесет пет основних школа на територији Републике Србије.