У Научном клубу Центра за стручно усавршавање у образовању 28. фебруара организован је "Лов на слова" 😀 !
Деца из ППГ ОШ "Светозар Марковић" су се у оквиру теме којом се баве - а то је писмо, подсетила приче о нашем писму и његовом творцу, Вуку Стефановићу Караџићу.
Заједно смо истражили како су се некада споразумевали наши преци, да ли су писали, причали о невербалној комуникацији, о пиктографији али и упознали се како се развијало писмо кроз историју.
Данашње дружење завршили смо остављањем порука уз помоћ симбола и коришћењем пиктографског писма.