У циљу бољег и ефикаснијег планирања стручног усавршавања у школама, Школска управа Лесковац и Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковац, организовали су обуке за школске тимове.

Циљеви обуке су:

  • упознавање учесника са елементима процеса планирања стручног усавршавања; 
  • оспособљавање школских тимова за израду планова стручног усавршавања.

Испред  Школске управе обуке је реализовала Марина Илић, координатор стручног усавршавања, а испред Центра за стручно усавршавање у образовању Гордана Станковић, директор, сарадници за избор програма стручног усавршавања Анка Ивановић, Лидија Крстић Стојичић и Оливера Ивановић, сарадник у ресурсном центру.

Обуке су реализоване у пет различитих термина у месецу јуну 2011. године,и то 1/2/3/14/15.јуна.  Присуствовало је укупно 168 представника свих школа Јабланичког округа. Школски тимови састојали су се од: директора, стручних сарадника и чланова педагошког колегијума.

Сарадници Центра за стручно усавршавање у образовању приказали су анализу досадашњих активности и упознали присутне са актуелностима Центра. Од стране координатора стручног усавршавања учесницима обука детаљно су објашњени елементи процеса планирања стручног усавршавања и подељен им је радни материјал, који ће бити од помоћи при изради извештаја и будућих годишњих планова.

Учесници су били јако задовољни садржајем, водитељима, као и временом одржавања ових обука.