У четвртак,23. јуна 2022. године, у Центру за стручно усавршавање у образовању одржано је предавање на тему „Видовдан између историје и предања".
Основни циљ предавања био је афирмација историје као науке, значаја Видовдана кроз историју, као и промоција Филозофског факултета у Нишу.
Предавање је водио професор Ђорђе Ђекић, Департман за историју Филозофског факултета Универзитета у Нишу.
Теме којима се аутор бавио биле су веома разнородне и обухватале су период од раног средњег века до ХХ века.