Центар за стручно усавршавање je у недељу 19. марта 2023. године на основу исказаних потреба наставника организовао обуку на тему „Планинарство – Боравак у природи, утицај на развој и постигнућа ученика“ за запослене у ОШ „Трајко Стаменковић“ Лесковац.
Овај програм стручног усавршавања налази се под каталошким бројем 314 у Каталогу.
На семинару су наставници упознати су са значајем планинарења – боравка у природи и његовим утицајем на физички и емоционални развој ученика, њихова постигнућа у настави и формирање навика здравих стилова живота.
Реализатори су: Тања Варјачић, професор, ОШ „21.октобар“ Крагујевац; Андреј Ивошев, Планинарски савез Србије; Јелица Драшковић, дипломирани биолог, ОШ "Петар Тасић“ Лесковац.