У суботу, 22. априла 2023. године, у организацији CSU Leskovac одржан je семинар "Дигиталне дидактичке игре у раду са децом предшколског и раног школског узраста".
 
Овај програм стручног усавршавања налази се под каталошким бројем 500 у Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2022/2023, 2023/2024. и 2024/2025. годину.
 
Општи циљ овог програма је јачање професионалних компетенција наставника и васпитача у изради и примени веб 2.0 алата, онлајн дидактичких игара, дигиталних наставних материјала у складу са принципима интерактивне наставе.
 
Семинар су реализовали: Марија Крстић Радојковић, мастер васпитач, ПУ „Вукица Митровић“ Лесковац и Бојана Савић, мастер учитељ, васпитач, ПУ „Вукица Митровић“ Лесковац.