У суботу, 13. маја 2023. године, у Центру за стручно усавршавање у образовању одржан је семинар "Управљање поступцима јавних набавки унутар наручиоца".
Овај програм стручног усавршавања налази се под каталошким бројем 449 у Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2022/2023, 2023/2024. и 2024/2025. годину.
Циљ овог програма је опособљавање руководећег и административног кадра за планирање, буџетирање и провођење поступака јавних набавки и набавки на које се закон не примењује унутар наручиоца у циљу боље организације послова и управљања установом.
Семинар су реализовали: Јован Јовић, Градска управа града Лесковца – Одељење за јавне набавке и Зоран Илић, професор разредне наставе, ОШ ”Светозар Марковић”.