У организацији Школске управе Лесковац, а уз подршку Центра за стручно усавршавање у образовању одржање су три радионице на тему "Заштита од насиља".
Учесници радионица били су чланови школских тимова за заштиту од насиља.
Циљ радионица био је оснаживање компетенција чланова тима за превентивне и интервентне активности у школи, а теме о којима се причало биле су: анализа ризика по безбедност ученика у школи и комуникација са медијима у кризним ситуацијама.
Ове радионице реализовала је Биљана Михајловић, спољни сарадник Школске управе, а одржане су у периоду од 30. јануара до 1. фебруара 2023. године.