У периоду од 20. до 24. фебруара 2023. године у Научном клубу Лесковац реализован је пројекат "С.О.С.".
Циљ овог пројекта био је оспособљавање учесника за примену Морзеове азбуке у случају елементарних непогода као и самосталну израду антена и повезивање са радио станицом.
Ученици основних и средњих школа имали су прилику да науче Морзеову азбуку која им може помоћи у ванредним
ситуацијама које могу настати услед елементарних непогода: поплаве, земљотреса, пожара,... У тим ситуацијама једина могућа електронска комуникација јесте комуникација преко радио сигнала.
Учесници пројекта "С.О.С." научили су сва слова, бројеве и знакове интерпункције ове азбуке и начин на који могу послати сигнале за помоћ помоћу радио станице и антене.
После обука имали су и симулацију на терену.
Овај пројекат се финансира по Јавном позиву Центра за промоцију науке.