// Addons Семинар "Како да боље разумемо понашање и емотивне потребе деце и адолесцената"
У суботу, 4. марта 2023. године, у Центру за стручно усавршавање у образовању реализован је семинар "Како да боље разумемо понашање и емотивне потребе деце и адолесцената".
Овај програм стручног усавршавања налази се под каталошким бројем 67 у Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2022/2023, 2023/2024. и 2024/2025. годину.
Општи циљ овог програма је боље разумевање емоција и понашања деце и адолесцената у контексту базичних емотивних и развојних потреба и адекватно реаговање на њих.
Семинар је реализовао: Стеван Станојевић, мастер психолог, мастер педагог, Центар "Психонега" Ниш.