// Addons Семинар - Наставник зна своја права, клима у школи је здрава
Због великог интересовања за теме које обрађује семинар "Наставник зна своја права, клима у школи је здрава – Права, положај и обавезе запослених у образовању", одржан је у суботу и недељу, 11. и 12. марта, за две групе учесника.
Овај програм стручног усавршавања налази се под каталошким бројем 629 у Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2022/2023, 2023/2024. и 2024/2025. годину.
Аутори и реализатори семинара су: Милан Јевтић, професор историје, Средња стручна школа Крагујевац; Славица Атанацковић, професор разредне наставе, ОШ „Драгиша Луковић Шпанац“ Крагујевац и Биљана Антонијевић Савић, професор разредне наставе, ОШ „Драгиша Луковић Шпанац“ Крагујевац.
Након похађања ове обуке, наставници су оспособљени да правилно разумеју своју улогу у васпитно образовном процесу, да правилно поступају, и да се према њима правилно поступа у складу са правним регулативама.