// Addons Семинар за запослене у Основној школи "Свети Сава" из Гложана
Још један семинар који је реализован у суботу 18. марта је „Раст и развој деце кроз препознавање и правилно усмеравање њихових капацитета и способности“.
Ова обука организована је за запослене у Основној школи "Свети Сава" у Гложану.
Семинар су реализовалe: Драгана Васић Стевић, дипломирани психолог, Средња школа Гимназија, Шилово; Јелена Станимировић, дипл. правник, Центар Моодрост, Ниш; Емилија Стаменковић, дипломирани доктор медицине, Центар Моодрост, Ниш.