У уторак, 11. априла 2023. године, у Центру за стручно усавршавање у образовању настављен је рад на изради Стратегије развоја урбаног подручја града Лесковца.
Стратегија предстваља плански документ развоја, у складу са принципима Европске уније.
Циљ израде Стратегије је допринос одрживом развоју заснованом на унапређењу социјалних, економских, еколошких, климатских, културних и просторних аспекатa.