У суботу, 6. маја 2023. године, у CSU Leskovac одржан је семинар "Како да боље разумемо понашање и емотивне потребе деце и адолесцената".
Овај програм стручног усавршавања налази се под каталошким бројем 67 у Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2022/2023, 2023/2024. и 2024/2025. годину.

Циљ овог програма је боље разумевање емоција и понашања деце и адолесцената у контексту базичних емотивних и развојних потреба и адекватно реаговање на њих.
Семинар је реализовао: Стеван Станојевић, мастер психолог, мастер педагог, Центар "Психонега" Ниш.