У четвртак и петак 7. и 8. децембра у организацији Одељења за заштиту животне средине Градске управе града Лесковца реализоване су активности из Локалног плана управљања отпадом (2021-2030).
У склопу реализације пројекта „Продужени век трајања производа у циљу превенције стварања отпада“ организоване су радионице и презентације о циркуларној економији за
представнике привреде и јавно комуналних предузећа, Градске управе, Образовних институција и Удружења грађана и јавности у просторијама Центра за стручно усавршавање у образовању.
Учесници радионица били су представници привреде, предузетника и јавно комуналних предузећа, представници Градске управе града Лесковца, удружења грађана и јавност и за представнике основних школа.