У уторак 12. децембра семинар Центра за стручно усавршавање у образовању "Превладавање стреса методама когнитивно-бихејвиоралне психотерапије" реализован је у Медицинској школи Грачаница у издвојеном одељењу у Лапљем селу.
Овај програм стручног усавршавања одржали су: Стеван Станојевић, мастер психолог, мастер педагог, Центар "Психонега" Ниш и Валентина Николић, дипломирани психолог, ОШ “Миладин Митић“ Лапље Село.