Последњег дана реализације пројекта „Радио амбасадори“ учесници су имали презентацију кроз практичан рад на терену брда Хисар изнад Лесковца. Остварена је међусобна комуникација са другим радио-аматерима из Холандије, Белгије, Данске и Русије.
Радило се преко позивног знака реализатора пројекта Зорана Илића YT0I, јер у овом тренутку учесници још увек немају своје лиценце. Практично су примењена научена знања са теоријске обуке и савладан је начин комуницирања микрофоном са другим саговорницима широм света.
На терену су биле постављене антене, акумулатор и радио станца далеког домета. Остварене су радио комуникације са другим радио аматерима широм света и на тај начин се ширила добра воља, а учесници су били „радио амбасадори“ своје земље.
Већина учесника пројекта је изразила жељу да настави са овим видом комуникације и да добије лиценцу преко Савеза радио аматера Србије.
Овај пројекат је финансиран по Јавном позиву Центра за промоцију науке.