У организацији Центра за стручно усавршавање у образовању у суботу 2. марта одржан је семинар "Учење са лакоћом".
Овај програм стручног усавршавања акредитован је у Каталогу стручног усавршавања под бројем 767. Циљ семинара је: Стицање професионалних знања и вештина за иновативно организовање наставног процеса овладавањем техникама и системима памћења и могућностима за њихову инкорпорацију у наставни процес ради стварања амбијента за лакше и ефикасније учење ученика.
Присутно је било 30 учесника а реализатори су биле: Оливера Аризановић, дипломирани филолог за српски језик, Економска школа у Нишу и Весна Петровић, дипломирани економиста, Економска школа у Нишу.