Центар за стручно усавршавање у образовању на основу интересовања учитеља и наставника ОШ „Светозар Марковић“ Лесковац за семинар на тему „Дигиталне компетенције као предуслов квалитетног функционисања у савременом друштву“. 16. марта 2024. године организовао је ову обуку за запослене у тој школи.
Семинар је организован у сарадњи са Центром за образовање Крагујевац, а реализовале су га Нина Дошлов, професор шпанског језика и књижевности и Катарина Младићевић, дипломирани социолог.
На овом семинару учитељи и наставници унапредили су компетенције за примену дигиталних технологија и употребе ИКТ алата у домену развоја способности и вештина ученика и повећање потенцијала применљивог знања.