У суботу 30. марта у организацији Центра за стручно усавршавање у образовању реализован је семинар "Активан на часу, функционалан у животу" који је подржан од стране Центра за образовање Крагујевац.
Основни циљ овог семинара је: Оспособљавање наставника за примену савремених наставних метода и техника у наставним и ваннаставним активностима и јачање компетенција наставника да код ученика подстичу критичко и алгоритамско мишљење и развијају функционално знање.
Реализатори семинара биле су: Весна Анђелковић, професор техничког образовања, Данијела Младеновић, дипломирани педагог, Снежана Милошевић, професор разредне наставе и Снежана Илић, професор Технике и технологије.