Центар за стручно усавршавање је у суботу, 6. априла 2024. године организовао је семинар на тему „Изазови у мотивисању ученика за учење“.
Семинар су реализовали: Светлана Алексић, Музичка школа „Стеван Христић“ Крушевац; Снежана Рајковић, ОШ „Вук Караџић“ Крушевац и Бранислав Рајковић, ОШ „Вук Караџић“ Крушевац.
На овом семинару наставници, стручни сарадници и директори унапредили су компетенције за планирање, примену, праћење и вредновање различитих мотивационих стратегија у односу на различите мотивационе профиле ученика и различите моделе реализације наставе.
Реализација обуке протекла је у позитивној атмосфери уз велико учешће свих учесника у раду и отвореној дискусији.
Овај програм стручног подржан је од стране Центра за стручно усавршавање Крушевац.