Друга по реду радионица у оквиру Програма за рад са талентованим и надареним ученицима из научне области историја одржана је у суботу 6. априла.
На радионици "Ево мене, ето вас - рат историји" ученици су се упознали са историјским изворима, њиховом применом у научној методологији и историографији.
Посебан осврт био је на писаним изворима које су полазници кроз конкретне задатке читали, тумачили, интерпретирали и утврђивали периодизацију.
Други део радионице био је везан за хронологију, односно календаре кроз историју.
На примерима из штампе издате 1914. године, ученици су се уверили у коришћење две врсте календара, где је разлика у 20. веку између два календара (грегоријанског и јулијанског) износила 13 дана.