У суботу 13. априла је у Врању организована још једна реализација семинара "Дигиталне дидактичке игре у раду са децом предшколског и раног школског узраста" за запослене у Предшколској установи "Наше дете" Врање и Предшколској установи "Полетарац" Трговиште.
Реализатори семинара биле су
Марија Крстић Радојковић, Мастер васпитач, ПУ „Вукица Митровић“ Лесковац и Бојана Савић, Мастер учитељ, васпитач, ПУ „Вукица Митровић“ Лесковац.