Још једна активност у оквиру Програма за рад са талентованим и надареним ученицима, била је радионица: "Музеји и заштита културног и историјског наслеђа", која је одржана у Народном музеју у Лесковцу.
Подршку овом програму пружио је музејски саветник - конзерватор, Иван Стојановић, који је кроз практичне примере објаснио начине конзервације, заштиту, чување и презентовање музејских предмета.
Ментор Програма, Владимир Петковић, упознао је учеснике са историјатом Музеја, његовим збиркама и сталном поставком.
Ученици су на крају кроз вежбу попуњавали конзерваторски картон, предмете обрађивали на начин како то раде конзерватори и исте састављали, а све на основу пронађених фрагмената.