У суботу и недељу, 13. и 14. априла је због великог интересовања, за две групе просветних радника, одржан семинар "Како формативно оцењивати уз помоћ исхода и дигиталне свеске?".
Семинар су реализовале Маја Врачар, доктор педагошких наука, Зуботехничка школа, Београд и Бисерка Светозаревић, професор педагогије.
Теме овог семинара биле су:
• Историја формативног оцењивања;
• Начела формативног оцењивања;
• Методичка и техничка припрема за формативно оцењивање;
• Значај вођења квалитетне педагошке документације, дигитална свеска наставника.